Wyceny przedsiębiorstw i znaków firmowych wykonujemy od 2003 roku, współpracując początkowo z jedną z pierwszych firm doradztwa inwestycyjnego na rynku wielkopolskim, a następnie biegłym sądowym rzeczoznawcą majątkowym w dziedzinie szacowania nieruchomości, doświadczonym również w zakresie szacowania składników majątkowych dla potrzeb wyceny wartości przedsiębiorstw.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie wycen przed- siębiorstw, w tym środków trwałych oraz wartości niematerialnych, takich jak znaki firmowe i towarowe, a także wyceny nieruchomości komercyjnych.

Przy wycenach, jeśli zachodzi taka konieczność, jest podejmowana współpraca  z  rzeczoznawcami  majątkowymi  w  dziedzinie nieruchomości, a także innymi specjalistami, tworząc interdyscyplinarne zespoły, niezbędne do wykonania konkretnych wycen.

Przykłady wykonanych wycen

 • WGRO S.A. – wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS Sp. z o.o., dla potrzeb zbycia udziałów.
 • PEKABEX S.A., przedsiębiorstwo produkcji prefabrykatów betonowych – określenie wartości rynkowej środków trwałych Spółki oraz określenie wysokości stawek najmu za przedmiotowe środki, dla potrzeb ewentualnej ich sprzedaży lub wynajmu.
 • STRATEG CAPITAL Sp. z o.o., kopalnia melafiru – wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.
 • MELAFIR – GARDZIEŃ Sp. z o.o., kopalnia melafiru – wycena wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla potrzeb kupna.
 • INTER KRAM Sp. z o.o., hurtownia branży spożywczej – wycena wartości rynkowej i znaku firmowego dla  potrzeb sprzedaży udziałów i ewentualnej konsolidacji firmy.
 • PUPIL – FOODS Sp. z o.o. – producent karmy dla zwierząt – określenie wartości rynkowej znaków towarowych, dla potrzeb połączenia spółek.
 • Faber Consulting Sp. z o.o. – firma szkoleniowa i doradztwa strategicznego m.in. w zakresie energii odnawialnej, środków unijnych oraz transferu technologii – wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa dla potrzeb zbycia udziałów lub debiutu giełdowego.
 • Cordis Centrum Medyczne – wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa dla potrzeb własnych zamawiającego.
 • HETMAN UBEZPIECZENIA, firma brokerska – określenie wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym znaku firmowego oraz części środków trwałych przedsiębiorstwa dla potrzeb wniesienia aportem do spółki.
 • Hurtownia branży FMCG (roczny obrót 570 mln PLN) – oszacowanie wartości udziałów w spółce na podstawie wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa, dla potrzeb ewentualnego zbycia tych udziałów.
  Wyceny powiązane:
   - określenie wartości rynkowej przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność inwestycyjną w zakresie planowania, zakupu i budowy nieruchomości, dla potrzeb wniesienia aportem do przedmiotowej spółki.
   - określenie wartości rynkowej zorganizowanych części przedsię-biorstwa – przedmiotowej spółki, zajmujących się odpowiednio handlem i inwestycjami, dla potrzeb podziału.
   - określenie wartości rynkowej trzech innych przedsiębiorstw – hurtowni branży FMCG oraz ich wartości niematerialnej – znaku towarowego firmy, dla potrzeb zbycia udziałów na rzecz przedmiotowej spółki. 
   - określenie wartości rynkowej znaku towarowego sieci sklepów spożywczych, dla potrzeb zbycia udziałów na rzecz przedmiotowej spółki.
   - oszacowanie wartości udziałów w przedmiotowej spółce na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 • Bel – WAH Sp. z o.o. – kopalnia żwiru – wycena wartości rynkowej udziałów spółki dla potrzeb rozliczenia pomiędzy wspólnikami.
 • ...
UA-51164399-1