Wykonujemy wyceny przedsiębiorstw i ich składników majątkowych, w tym środków trwałych oraz wartości niematerialnych, takich jak: znak firmowy, znak towarowy, a także opracowania o podobnym charakterze, dla potrzeb przekształceń własnościowych, zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, zbycia lub kupna całości lub części przedsiębiorstwa, postępowania sądowego, wniesienia aportem do spółki.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dlatego zwracamy szczególną uwagę na to, aby wykonane przez nas opracowania były rzeczowe i użyteczne dla klienta. Działamy po to, aby pomóc przedsiębiorcom w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług.

O nas

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyceny przedsiębiorstw i znaków firmowych wykonujemy od 2003 roku, współpracując początkowo z jedną z pierwszych firm doradztwa inwestycyjnego na rynku wielkopolskim, a następnie biegłym z sądowym rzeczoznawcą majątkowym w dziedzinie szacowania nieruchomości, doświadczonym również w zakresie szacowania składników majątkowych dla potrzeb wyceny wartości przedsiębiorstw ...

Usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycena spółkiwycena przedsiębiorstwa i ich składników majątkowych, w tym środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych: znaku firmowego, znaku towarowego. Wyceniamy całe spółki oraz udziały w spółkach. Całe przedsiębiorstwa, jak i ich części. Firmy funkcjonujące, jak i będące w stanie upadłości. Zakłady produkcyjne oraz usługowe. Przedsiębiorstwa, o wartości których decyduje majątek, oraz takie, dla których decydujące znaczenie mają wartości niematerialne i dochód ...

Metody wyceny

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody wyceny umożliwiają oszacowanie wartości przedsiębiorstwa bądź przez pryzmat jego majątku, bądź z punktu widzenia zdolności do przynoszenia dochodów. Najbardziej trafnym jest jednak spojrzenie na wartość przed-siębiorstwa kompleksowo. W tym przypadku konieczne jest określenie wartości za pomocą metody skorygowanych aktywów netto oraz metody opartej na przepływach pieniężnych (DCF), a następnie określenie wartości przed-siębiorstwa, jako całości, metodą mieszaną ...

UA-51164399-1